Jak zdobyć stypendium – VADEMECUM

 1. Stypendium JM Rektora UKW
 2. Stypendium Ministra

Drodzy studenci – koleżanki i koledzy
Właśnie przydzielono stypendia JM Rektora UKW.
My systematycznie i z powodzeniem aplikujemy o stypendium Rektora, a nawet Ministra  i uważamy, że każdy ma szansę, ważne tylko by jej nie zmarnować.
Jednocześnie nie polecamy  różnej maści internetowych „fachowców” oferujących swoje usługi za pieniądze przy wypełnianiu wniosków. To nic trudnego dla Ciebie.
Uwaga – stypendium Rektora UKW to 600 zł wypłacane co miesiąc przez 9 miesięcy, stypendium Rektora WSG – zróżnicowane nawet do 1000 zł. miesięcznie przyznawane co semestr, w ujęciu rocznym też 9 miesięcy.
Studenci pracujący w Sekcji Kultury Fizycznej w ciągu ostatnich 8 lat zdobyli ponad 30 stypendiów Rektora UKW –  zaufasz Ich radom?

Na każdej Uczelni w Polsce mogą być różne kryteria oceny Twoich osiągnięć, które są zróżnicowane punktowo. Np. na UKW wysoko punktowane są artykuły naukowe i rozdziały w monografii, podobnie jak na UTP, czy też na UJ, natomiast w Wyższej Szkole Gospodarki – działalność w Samorządzie i osiągnięcia sportowe. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru, albo na okres jednego roku i otrzymuje je na ogół grupa ok. 10% studentów.

Musisz się zapoznać w kryteriami na Twojej Uczelni /są zawsze na stronach Uczelni/, natomiast zasady działania poparte przykładami, które Ci zaprezentujemy są uniwersalne i sprawdzają się na każdej Uczelni.

Działaj samodzielnie – to łatwe, nie wyrzucaj pieniędzy w błoto.

1. Stypendium JM Rektora /na przykładzie UKW/

*pamiętaj zawsze, że aplikacja o stypendium składa się z 2 elementów i warto mieć te 2
elementy bo sama średnia często nie wystarcza:

 • średnia ocen
 • działalność dodatkowa
 • pamiętaj, że stypendium Rektora jest dla najlepszych / wyróżniających się studentów w   każdej z przedstawionych w Katalogu Osiągnięć sferze działania łącznie, w :
 • działalności naukowej
 • działalności artystycznej
 • działalności sportowej

czyli składasz wszystkie osiągnięcia które masz – jak masz naukowe to podajesz jakie, jak   masz również sportowe, bądź artystyczne to też je podajesz – a za to wszystko są punkty.
Jakie dodatkowe osiągnięcia liczą się w punktacji do stypendium i jak je dokumentować jest określone zawsze w Katalogu Osiągnięć Rektora, który jest publikowany na stronach Uczelni.
My podajemy przykład dla UKW.
Jesteś zdziwiony/a, że masz wysoką średnią, a nie dali Ci stypendium?? zobacz poniżej…

Przykład
W tym roku na magisterce z Pedagogiki było ok 120 studentów – żeby załapać się na stypendium Rektora trzeba było mieć ok 80 pkt. łącznie ze średnią.- masz średnią np. 4,88 czyli bardzo wysoka – pomnożona przez 10 /kalkulator UKW/ daje tylko 48,8 pkt. czyli za mało,  pozostałe ok 40 pkt. trzeba „dorobić” inną działalnością.

Jak „dorobić” punkty za dodatkową  działalność na UKW?

Musisz to przewidzieć już na początku roku akademickiego i podjąć dodatkową działalność

*po pierwsze najważniejszy jest WERBALIZM – czyli słownictwo jakim opisujesz swoją działalność. Pamiętaj, że aplikację Twoją ocenia Urzędnik – więc należy ułatwić mu pracę by nie miał wątpliwości co zrobiłeś, a będzie on to porównywał do warunków w Katalogu Osiągnięć i przyznawał za to punkty. Czyli nazewnictwo Twoje musi być identyczne z tym w Katalogu. /np. jeżeli w Katalogu punktowany jest udział w konferencji to Ty nie możesz pisać „sympozjum, warsztaty, seminarium, rozważania itp.” tylko słowo konferencja.

*po drugie nie porównuj się z najlepszymi – oni mają po 200 – 250 pkt. – popatrz ile punktów brakuje ci do ostatniego „stypendialnego” miejsca i walcz.

*po trzecie – jak brakuje ci 50 pkt …nie startuj nie dasz rady. Przy 30-40 punktach jest szansa – ale musisz działać od początku roku akademickiego, aż do jego końca/ ……zobacz jak:

 1. 1. zapisz się do AZS-u i opłać składki – nie musisz być wybitnym sportowcem, możesz być członkiem wspierającym /ok 70-80 zł rocznie/ = 10 pkt.
 2. 2. zapisz się do koła naukowego, ale najpierw sprawdź czy starczy Ci czasu = 510pkt
 3. 3. zorganizuj wydarzenie kulturalne o zasięgu lokalnym np. konkurs poezji, karaoke, wystawę plastyczną dzieci – możesz to zrobić na wakacjach gdy masz praktykę itp. = 5 pkt za każde
 4. 4. promuj Uniwersytet wspólnie z Działem Promocji np. weź czynny udział w Festiwalu Nauki, Nocy Biologów, opisz w prasie internetowej ale nie na portalach społecznościowych jakieś wydarzenie na Uniwersytecie np. poradnik „anty covidowy”, utwory muzyczne dla lekarzy, trening sportowy w kwarantannie, studenci – seniorom i inne.= 5-15 pkt

Zobacz ile masz już punktów – zyskujesz Ty i zyskuje Uczelnia
PS – nie polecamy udziału w konferencjach naukowych, ani publikacji w tzw. „materiałach pokonferencyjnych” – dużo pracy, mało punktów, a proces wydawniczy na UKW zawsze przekraczał 6 miesięcy.
Oczywiście jak masz pasję naukową/konferencyjną to ją realizuj po swojemu.

Agata Dec – wcześniej nie pisałam bo musiałam się odwoływać w sprawie Stypendium Rektora. Dostałam więc ku przestrodze piszę o czym zapomniałam:

 1. należę również do drugiego koła naukowego – nie wiedziałam, że można podać działalność w dwóch i zyskałam – 5 pkt.
 2. ukończeniu kursu Masażu Shentala Special Care Baby – co stanowiło wypełnienie punktu mówiącego o ukończenie kursów doszkalających – 5 pkt

Pamiętajcie o wszystkim, czego Wam życzę !!

Powodzenia

Agata, Aśka i Natalia

Uwaga – Stypendium Ministra wynoszące obecnie 17.000 zł przyznawane jest w całości jednorazowo.

Studenci działający naukowo w Sekcji Kultury Fizycznej UKW, w ciągu ostatnich 8 lat zdobyli 8 stypendiów Ministra.

Małgorzzata Pujszo - wyróżnieniaJedną z nich jest pani Małgorzata Pujszo – Psycholog i Pedagog. Jest absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a następnie Wyższej Szkoły Gospodarki. Jest autorką 18 artykułów naukowych, w tym dwóch indeksowanych w Web of Science. Jej artykuły są cytowane ponad 40 razy, również na tzw. Liście Filadelfijskiej, Indeks Hirscha = 4, występowała z referatami na wielu konferencjach naukowych i brała udział w projektach realizowanych przez UKW jak i  AWFiS Gdańsk.

Obroniła pracę magisterską z zakresu psychologii środowiska bydgoskich sportów walki. Jej biogram naukowy został zamieszczony w monografii  „Wojownicy Bydgoskich Uczelni”.

Zaufasz Jej radom??

2. Stypendium Ministra za osiągnięcia naukowe

Wniosek składany jest zawsze przez organ Uczelni – najczęściej przez Rektora /Koordynatora powołanego przez Rektora/  w systemie system ZSUN/OSF.

Nie można wnioskować samemu /nie polecam roli Koordynatora Pomocniczego/, lecz nie jest wymagana /od 2 lat/ akceptacja Rady Wydziału.

Jak należy wypełnić wniosek i jak go dokumentować wskazane jest na stronie Ministerstwa np. https://www.bip.nauka.gov.pl/stypendia-ministra-dla-studentow/

wszystkie wskazówki  /2 pdf -y i 2 Word-y/,  są bardzo ważne i proste tam gdzie Ty musisz wypełnić.

Część z nich wypełnia i wysyła organ Uczelni i nie wtrącaj się do tego – tylko sprawdzaj,

Ważne

1.Twoje osiągnięcia /naukowe lub artystyczne / muszą być związane ze studiami !! I to powiązanie określa Urzędnik Ministerstwa /Komisja ok 28 osób/który jak wiadomo jest nieomylny i pewny swojej nieomylności /wszelkie dyskusje są bezowocne/. Urzędnik zgodność ze studiami utożsamia ze – zgodnością z Kierunkiem studiów !!

2.Nie jest brana pod uwagę średnia ocena na studiach

3.Liczą się wszystkie Twoje osiągnięcia naukowe/zgodne ze studiami/ – od początku studiów o ile już wcześniej nie miałeś stypendium Ministra.

4.Sposób obliczania Twoich osiągnięć może się zmieniać i niestety Ty na początku roku akademickiego o tym się nie dowiesz / to taki folklor Ministerstwa/

Przykład skrajny, ale ujmujący meritum powiązania z Kierunkiem studiów:

Jeżeli jesteś studentką Chemii i wspólnie ze studentem Historii pracowaliście nad znalezionym „Edyktem Uwłaszczeniowym np. Batorego”- Ty  badałaś wiek znaleziska metodą C14, a student Historii opisywał tło znaleziska i jego skutki – to jeżeli opublikujecie w journalu chemicznym nawet z Web of Science to Urzędnik nie zaliczy tego studentowi Historii, jeżeli natomiast opublikujecie to w journalu historycznym to Urzędnik nie zaliczy tego studentowi Chemii. Jest to skrajność, ale w przypadku Nauk o Zdrowiu, Nauk o Kulturze Fizycznej, odmian nauk Pedagogicznych, Prawa czy też Administracji itp.  – uznaniowo decyduje Urzędnik czy Twoja publikacja jest zgodna z Twoim Kierunkiem studiów czy też nie.

Jakie przedstawiać osiągnięcia??

1.W tym przypadku pamiętaj, że też ważny jest WERBALIZMczyli wszystko co przedstawiasz musi się tak samo nazywać jak w wymienionym wcześniej pdf-ie. W przypadku osiągnięć naukowych jest wymienione 5 punktów i  oczywiście jak je spełniasz to wymieniasz i dokumentujesz wszystkie!

2.Ale pamiętaj – nie prowokuj Urzędnika do skreślania, bo jak raz coś skreśli to będzie szukał następnej rzeczy do skreślenia – taka jest ludzka natura.

3.Polecam głównie dwa punkty – czyli takie w których widzimisię Urzędnika nie może zaszkodzić – a są to:

*autorstwo/współautorstwo rozdziału w monografii / liczy się tylko Wydawnictwo z listy Ministerstwa: na stronie BIP MNiSW/

*autorstwo/współautorstwo w artykule naukowym / liczą się tylko journale z listy Ministerstwa: na stronie BIP MNiSW /

4. Oczywiście jeśli masz osiągnięcia w 3 pozostałych punktach to możesz je przedstawiać, ale pamiętaj w ich ocenę zaangażowany będzie „czynnik ludzki” – czyli czy Urzędnik uzna, że to co zrobiłeś jest o „wysokim stopniu innowacyjności”. Jeżeli uzna, że nie – to zacznie skreślać. Tak może być w przypadku lokalnej konferencji, nawet międzynarodowej czy udziału w projekcie uczelnianym. Jeżeli brałaś udział w projekcie NCN-u to oczywiście dokumentujesz !

Przykład
Z praktyki własnej wiem, że Urzędnik skreślił projekt jako o ” niskim stopniu innowacyjności”,  a projekt ten wchodził w skład badań statutowych AWFiS w Gdańsku Po interwencji profesora z AWFiS, Urzędnik projekt uznał, ale doczepił się do czegoś innego – czego początkowo nie kwestionował. Jest przecież nieomylny.

5. Jak dokumentować osiągnięcia mówi drugi pdf, a jak obliczać wkład autorski mówi drugi Word, na wymienionej wcześniej stronie Ministerstwa. To nic trudnego.

Jeżeli wskazówki będą pomocne to…….gratuluję,  jeżeli nie to proszę je ulepszać.

Powodzenia

Małgorzata

Jeżeli jesteś studentem dowolnej Uczelni i masz pytania – napisz do nas ze swojej służbowej poczty /chcemy wiedzieć czy jesteś jednym z nas/. Odpowiemy Ci, doradzimy.

e-mail:

natalia.jasinska@student.ukw.edu.pl